ENLLOC

 

 

Enlloc (2012) és un llibre de poemes i de pintures.

Els poemes d’Enlloc són el resultat de les reflexions de l’autor que afecten l’intel•lecte del lector. Les pintures d’Enlloc procedeixen de l’inconscient de l’autor i activen la imaginació del receptor.

Les quaranta-una pintures no són servidores dels poemes respectius. És a dir, no els volen il•lustrar. Cadascuna forma parella amb el text corresponent sense cap més lligam que l’ estricta simultanïetat. Van ser fetes alhora una pintura i un poema: al matí pintava i a la tarda escrivia. De manera que alguna relació profunda ha d’haver-hi entre els dos actes consecutius.

La tècnica emprada ha estat l’oli damunt pasta de cel•lulosa de 40 x 32 cm aproximadament. En l’acció de pintar no hi ha hagut mai cap idea poètica preconcebuda.

L’obra resta oberta a la participació del receptor, en el sentit que serà aquest qui ultimarà l’experiència artística d’Enlloc si descobreix el fil invisible que lliga cada pintura amb el seu poema corresponent.

 

 

 

  Anton Carrera, Enlloc Anton Carrera, Enlloc  
 

 

 

 

 

   
  Anton Carrera, Enlloc Anton Carrera, Enlloc  
 

 

 

 

 

   
  Anton Carrera, Enlloc Anton Carrera, Enlloc  
 

 

 

 

 

   
  Anton Carrera, Enlloc Anton Carrera, Enlloc  
 

 

 

 

 

   
  Anton Carrera, Enlloc Anton Carrera, Enlloc  
 

 

 

 

 

   
  Anton Carrera, Enlloc Anton Carrera, Enlloc  
 

 

 

 

 

   
  Anton Carrera, Enlloc